Brak wyników

Autor: Marek Leonard

Przyczynił się do założenia Oksfordzkiego Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Centre, OMC) i został szefem projektu OMC „Uważność w miejscu pracy”. W swojej dziedzinie jest jednym z pionierów w obszarze przekształcania uważności z podejścia opartego na dowodach – opracowanego dla terapii – w krótkie szkolenia dla miejsc pracy i ogółu społeczeństwa. Jego celem jest pozytywna zmiana zachowania – doprowadzenie do systemowych zmian w organizacjach oraz ogólnie w społeczeństwie; zmiana priorytetów z własnych interesów na jakościowe doświadczenia i lepsze relacje, stworzenie szczęśliwszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa o zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz