Brak wyników

Autor: Jonathan Leighton

Jest Dyrektorem Wykonawczym Organizacji na rzecz Zapobiegania Intensywnemu Cierpieniu (Organisation for the Prevention of Intense Suffering - OPIS), szwajcarskiego ośrodka typu think-and-do tank, który został przez niego założony w 2016 r., a którego zadaniem jest spowodowanie, żeby zapobieganie cierpieniu istot czujących stało się naszym najwyższym priorytetem etycznym. Dr Leighton jest autorem książki „The Battle for Compassion: Ethics in an Apathetic Universe” (Bitwa o współczucie: etyka w apatycznym wszechświecie), wyd. Algora Publishing, Nowy Jork, 2011 r., która zawiera obszerny przegląd sytuacji człowieka jako gatunku i w sposób metodyczny odpowiada na pytanie "Co jest ważne?”. Dr Leighton zrealizował także krótki film pod tym samym tytułem, w którym przedstawił niektóre z podstawowych idei książki. Jonathan często bierze udział w wystąpieniach publicznych, a obecnie pracuje nad nową książką, w której opracowuje bardziej holistyczne ramy etyczne dla społeczeństwa. Pochodzi z Montrealu w Kanadzie, gdzie ukończył studia biologii molekularnej i uzyskał dyplomy Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Bazylei.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz